2007/září Výlet členů SZ na Rigi

2005/listopad Cvičení ve Windisch

2003 Cvičení ve Windisch

2000 Sokolský slet v Paříži