TURNVEREIN SOKOL ZÜRICH

Vítejte na stránkách tělocvičné jednoty Sokol Zürich, která je organizačně začleněná do Sokolské Župy Švýcarské.

Jejím posláním je organizovat tělesnou výchovu, sport, kulturní a společenské akce.

 

Jednota má k 31.12.2020 celkem 47 členů a většina z nich chodí cvičit se svými dětmi nebo si zahrát florbal.

 

TJ bohužel nemá vlastní sokolovnu, ale dlouhodobě si pronájímá prostory ve Sporthalle Manegg od města Zürich na adrese Tannnerauchstrasse 10, 8038 Zürich.

 

 

 

Sokolský slib

"Slibuji na svou čest, že budu dobrovolně plnit vše, co stanovy a členství v Sokole ukládají.

Budu se řídit sokolskými zásadami a budu přispívat k jejich uplatnění v naší společnosti.

V duchu Tyršova učení, Fügnerova bratrství a Masarykova humanismu budu sloužit pokroku

na všech polích hmotného a duchovního života, aby pravda a spravedlnost vytvořily svět

pravého ušlechtilého lidství.

Svým životem a prací chci přispívat k demokratickému rozvoji naší České republiky."

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.