STANOVY

"Jako každý stát, země, župa, okres, město i vesnice mají svoje zákony i každá organizovaná společnost - každá organizace a spolek - mají svoje stanovy a řády.

Tak tomu je - a bylo již od dob Tyršových - i v Sokole.

Byl to sám zakladatel Sokolstva Dr. Miroslav Tyrš, který společně s Dr. Juliem Grégrem vypracovali první návrh stanov a zažádali o jejich schválení, jehož se jim dostalo. A tak již 16. února 1862 mohla být založena Tělocvičná jednota Pražská, která sice teprve v roce 1865 přijala jméno 'Sokol', ačkoliv hned na počátku se jí Sokol říkalo.

Sokolstvo mělo vždy - a má i nyní - vzorné stanovy a řády svých jednot a žup, měla je také Československá obec Sokolská - a má je nyní také Ústředí Československého Sokolstva v zahraničí.

Sokol věnoval svým stanovám a řádům vždy mimořádnou pozornost. Podle potřeby je neustále doplňoval, opravoval, upravoval a zdokonaloval."

 

Jarmila Uhlířová (jednatelka) a Dr. Antonín Hřebík (starosta) Ústředí Československého Sokolstva v zahraničí 28. října 1978