Přihláška do jednoty Zürich 

Zájemci se mohu přihlásit prostřednictvím následujícího formuláře. Členem Sokola se můžete stát v jakémkoliv věku, děti prostřednictvím rodiče. Každý člen musí zaplatit členský poplatek. Po vyplnění přihlášky a po zaplacení členského poplatku se jím stáváte. Členství je vázáno na stanovy Sokolu Zürich. Prosíme o důkladné seznámení se s nimi: 
Sbírka stanov, řádů a zásadních usnesení sokolských 1978
-  Statuen 
-  Stanovy 2023

Pasivní členský příspěvek

​​Pasivní členský příspěvek platí člen, který se neúčastní sportovních aktivit.


CHF 30 člen/rok

Aktivní členský příspěvek

​Aktivní členský poplatek platí člen, který se účastní cvičení s dětmi nebo cvičení pro dospělé (jóga, florbal).

CHF 60 člen/rok

Rodinný členský příspěvek

Pokud cvičí 2 a více členů jedné rodiny / domácnosti, tak lze platit rodinný příspěvek, který platí na všechna cvičení. 

CHF 100 rodina/rok

Odesláním této přihlášky prohlašuji, že jsem se seznámil/a se stanovami jednoty Zürich, budu je dodržovat a jimi se řídit. Tímto také souhlasím se zodpovědností během cvičení za své dítě/děti:
Během cvičení zodpovídá za své dítě rodič, který dbá
- na pokyny vedoucího cvičení
- na to, aby při každém cviku byla podávaná potřebná pomoc a záchrana
- na bezpečný rozestup při cvičení
- na to, aby dítě bylo vybaveno vhodnou obuví a oblečením pro cvičení 
Doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění pro dítě. Jednota Sokol Zürich za případné zranění nenese odpovědnost.

Odesláním  této přihlášky táke dávám souhlas s fotografováním během cvičení a během akcí pořádaných TV Sokol Zürich po dobu Vašeho členství i po jeho ukončení do doby než požádáte o změnu.