Pro zobrazení videa, klikni na obrázek

Volby za rohem!
Léto uteče jako voda v Limmatu a s prvními podzimními dny se přihlásí o slovo volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
A proč s tímto tématem přichází i náš spolek Sokol Zürich?
Sokol není jen o sportu, je také o občanství. My Sokolové jsme hrdí, angažovaní občané České republiky. Volit je naše právo.
Připojili jsme se ke kampani #volbyzarohem, která si dala za cíl podpořit a motivovat krajany v zahraničí účastnit se letošních voleb.
V následujících dnech budeme zveřejňovat podrobnější informace jak se nechat zapsat do Zvláštního seznamu voličů nebo jak si přes léto a bez stresu zařídit voličský průkaz.
Budeme rádi pokud budete tuto kampaň šířit dál 🙂 Děkujeme
Nazdar!

 

Kampaní #volbyzarohem se snaží iniciativa "Chceme volit distančně" motivovat a podpořit krajany v zahraničí k co možná největší účasti u letošních podzimních voleb. Rádi jsme se jako spolek připojili a přidali ruku k dílu. Také jsme vytvořili  vlastní infografiku, pouze pro nás, pro krajany ve Švýcarsku. 

 

Pokud by vás zajímaly bližší informace k této iniciativě, níže najdete proklik na web. 

Můžete se připojit i na sociální síti facebook přímo do události Zahraniční Češi jedou volit 2021 

Zde se dozvíte mnoho důležitých a věcných informací k volbám všeobecně (např. jak si jednoduše zřídit datovou schránku).

Dále se můžete připojit ke komunitě v rámci sledování fan page či skupiny.  

Za jakých podmínek je možné se účastnit voleb na zastupitelském úřadu v Bernu?

Obecné info k volbám

Odkaz na zastupitelský úřad v Bernu zde

 

Odkaz na všeobecné informace k hlasování v zahraničí zde

 

Mrkněte na infografiku vpravo 


Dlouhodobé řešení

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Doporučeno při dlouhodobém pobytu v zahraničí.

 

Pokud máte trvalý pobyt v Česku, tak jste vedeni v jednom z jeho  volebních okrsků (zde chodíte běžně volit). Tady jste zapsáni ve stálém seznamu voličů. To je ten seznam, kde když prokazujete volební komisi vaši totožnost, tak si vás v tom seznamu najde a poznačí si vaši účast.  Následně můžete přistoupit k volební urně. Pokud se necháte zapsat do zvláštního seznamu voličů v zahraničí na vašem zastupitelském úřadu (v Bernu), tak jste automaticky vyškrtnuti z českého seznamu voličů. NOVĚ tedy spadáte  do zahraničního volebního okrsku. To v praxi znamená, že se účastníte všech dalších voleb na vašem zastupitelském úřadu a postačí vám předložit stejný dokument jako jste byli zvyklí v Česku. Zápisem do zvláštního seznamu voličů vám odpadá  cestování kvůli účasti u voleb do Česka nebo zařizování voličského průkazu v Česku pro ty konkrétní volby, abyste mohli volit v Bernu. 

 O zápis lze zažádat kdykoliv. Pouze pokud chcete stihnout konkrétní volby, je potřeba mít  žádost osobně podanou či doručenou nejdéle 40 dní před konáním voleb. 

 

Pro ty letošní volby je maximální termín doručení 29. srpna do 16:00 hodin.  

Odkaz na formulář Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů zde. 

 

Mrkněte na infografiku vpravo 

 

Pokud byste se stěhovali ze Švýcarska pryč, je potřeba se zapsat do seznamu voličů v místě vašeho nového bydliště (nezáleží na tom jestli to bude opět Česko nebo kterákoliv jiná země na světe). Je potřeba se nechat vyškrtnout ze stávajícího seznamu, potvrzení vydá zastupitelský úřad.

 

Odkaz na info a formulář Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu zde.

 

 

 

 


Jednorázové řešení

Voličský průkaz

Pokud máte trvalý pobyt v Česku, tak žádost o voličský průkaz podáváte ve svém tamním volebním okrsku. 

Žádost lze podat osobně pokud máte již teď cestu do Česka, nebo pokud se tam již před volbami nedostanete, lze si požádat poštou či datovou schránkou.

 

Poštou svoji žádost zasíláte na adresu vašeho  obecního úřadu.

 

Uvedené lhůty pro podání žádosti jsou v rámci doručování v Česku, proto doporučujeme zažádat si co nejdříve, aby byla vaše žádost odbavena jako první a stihla být doručena do zahraničí včas. Informaci o doručování na vámi udanou adresu v zahraničí, si prosím, ověřte na svém obecním úřadě.

 

Voličské průkazy budou vydávány od 23. září, do té doby probíhá sběr žádostí. 

 

Odkaz na bližší informace k voličským průkazům zde

Odkaz na formuláře k žádosti o vystavení voličského průkazu zde.  Je možné, že váš obecní úřad má k dispozici na  svoje formuláře, proto si tuto informaci ověřte. 

 

S voličským průkazem se můžete účastnit pouze těch voleb, pro které byla žádost podána. 

Mrkněte na infografiku vpravo 


Žádost o voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem

Jste-li zapsaní ve zvláštním seznamu voličů v Bernu, můžete si zde požádat o vydání voličského průkazu a s ním volit v jakémkoliv volebním okrsku jak v Česku, tak i v zahraničí. 

 

Požádat lze obdobným způsobem, jako je uvedeno výše. 

Osobně na zastupitelském úřadu v Bernu, v případě osobního předání je lhůta pro podání do 6. října do 16:00 hodin.

Poštou zaslaná žádost s ověřeným podpisem na adresu úřadu či datovou schránkou můžete žádat do 1. října do 16:00 hodin.

 

Bližší info zde.

 

 Mrkněte na infografiku vpravo 


Volební právo občana s ukončeným trvalým pobytem na území ČR

Bližší informace o tom, jak mohou občané volit, pokud již nemají trvalý pobyt v Česku, naleznete zde. 

 

Mrkněte na infografiku vpravo 


Jak takový voličský průkaz vypadá? 


Kam volí krajané na zastupitelských úřadech?

 

 

 

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

 

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 


Datová schránka

 

Datovou schránku využijete nejen pro podávání žádostí k letošním volbám. 

O jejích výhodách se dočtete zde. 

 

Zřídit i ji můžete osobě na pobočkách České pošty nebo na každé pobočce CzechPointu. 

Online ji můžete zřídit přes potrál  Eidentity odkaz zde. 

 

Podrobnější informace k datovým schránkám objevíte zde.