Napsali o nás...

Jubileum sestry Jaroslavy Fialové  - 100 let! - Župní zprávy zvláštní vydání  duben2019

Sestra Jaroslava Fialová vstoupila asi v osmi letech do Sokola na Březových horách. Později, v Praze, byla ve vršovickém Sokole, jenom v žactvu. Když pak začala dojíždět na gymnasium, kde byla báječná tělocvikářka (studovala s Marií Provazníkovou), chodila na cvičiště Kampa, ale v té době v Sokole nebyla. Když přišla s rodinou (tehdy dva synové, dnes již tři pravnuci) v roce 1968 do Švýcarska, do města Nussbaumen (manžel pracoval v Badenu), tam se dozvěděla, že existuje spolek Beseda Svatopluk Čech. Později, když se rodina přestěhovala do Schlierenu, začali oba dva, sestra Jarka a bratr Rudla, chodit do sokolské jednoty v Curychu, kde se seznámili s Mirkem Svobodou, Václavem Mikou a ostatními. Do tělocvičny chodili oba manželé pravidelně, cvičili na všech sletech v zahraničí. Krátkou dobu byla sestra Fialová náčelnicí jednoty, ale, jak sama říká, není typ, který umí rozkazovat. Manžel Rudla byl dlouhou dobu vzdělavatelem, vydával Župní zprávy. Po jedné sokolské schůzi v Mnichově byla bratr Fiala navržen do Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, jehož starostou byl dlouhá léta. Ze začátku chodilo do curyšské tělocvičny hodně cvičenců, 30 až 40. Dnes se stále cvičí ve stejné tělocvičně, ve které cvičení začínalo. Jedním z nejhezčích sletů v zahraničí byl slet v Curychu v roce 1986. Tam se sestra Fialová starala o ubytování cvičících, dělala to velmi ráda. Ses. a br. Fialovi rovněž pravidelně jezdívali do Oetzu, jezdili do campingu s přívěsem, měli dobrý vztah jak k majiteli campingu, tak ke starostovi obce Oetz. Do tělocvičny chodila sestra Fialová dlouho, bylo jí přes 80 let, když přestala cvičit. Na Sokol má ty nejlepší vzpomínky, byla se sokoly v Americe, tam byli sokolové v místních jednotách velmi srdečně přijati. Po roce 1989 cvičila na Strahově jednou. "V jednotě je nás čím dál, tím méně", říká ses. Fialová, "nabídka různých cvičení je tak velká, že náš Sokol nemůže konkurovat. Společnost se mění, způsob života taky." Sokolu v České republice přeje, aby se vrátil k ideálům, aby se bratři a sestry nedívali na to, co jim to vynese. A Sokol ve Švýcarsku? "Jak již řečeno, je nás stále méně, nemáme mládež, ale ještě nějakou dobu vytrváme."

Se sestrou Fialovou hovořila sestra Svobodová, vzdělavatelka župy, v roce 2011


Cvičební neděle Cvičení s dětmi 17.03.2019- Župní zprávy 2019-1

Milé sestry, milí bratři, jako již tradičně se členové našich švýcarských jednot sešli ve škole Dohlenzelg ve Windischi, abychom třetí březnovou neděli strávili společným cvičením. Cvičební neděle pro nás byla jako vždy příležitostí si se sestrami, bratry, dětmi a přáteli z ostatních jednot župy nejen společně uvolnit a protáhnout celé tělo, naučit se novým cvikům, ale také si vyměnit spoustu zážitků a dobře se společně pobavit. Jsme rádi, že se nás opět sešel hojný počet, a to od těch nejmenších až po zasloužilé členy a že zastoupeno bylo velké množství jednot. Cvičení dětí, které měla velmi atraktivně připravena sestra Jana Bachmann probíhalo v horní tělocvičně. Jana dokázala díky svému přístupu, pestrým hrám, ale i náročné překážkové dráze, zapálit do 4 cvičení malé i velké děti a dokonce i jejich maminky a tatínky. Cvičení dospělých v dolní tělocvičně měla na starost cvičitelka z Brandýsa nad Labem paní Helena Durasová, která plně zastoupila náhle ochořelou paní Helenu Jarkovskou. Ta díky své bohaté praxi a použití atraktivního náčiní – dospělí cvičili kondiční gymnastiku s overballem a s tyčí - dokázala taktéž během celého dne zapojit velký počet cvičenců. Po společném obědě, za který je třeba poděkovat sestrám a bratrům z jednoty Baden, kteří se postarali o tradičně bohaté a vynikající občerstvení během celého dne, proběhla společná hra dětí s dospělými - děti předváděly nacvičená zvířátka, která měli dospělí za úkol uhádnout a na závěr jsme si společně zazpívali.

Nazdar!

bratr Tomáš Nekula, Sokol Curych


Dětské šibřinky 09.03.2019 - Župní zprávy 2019-1

V letošním roce jsme akce pro děti započali karnevalovými dětskými šibřinkami o sobotním odpoledni 9. března 2019. Zázemí pro akci nám poskytl opět CzechIN Český dům, který náš Sokol podporuje např. vyhrazením prostoru pro sokolskou klubovnu. Akce se zúčastnilo několik našich sokolíčků, ale i příznivců Sokola Curych. Zavítalo k nám 29 dětí v maskách, jako třeba princezna Elsa nebo Máša, piráti, víly, berušky, kuřátka, karkulky a mnoho dalších, ve věkovém rozmezí 2-8 let. Ve skvělých maskách se ale neobjevily jen děti, ale též někteří z jejich rodičů, ti akci pojali zodpovědně. Velké poděkování patří děvčatům z CzechIN – Pavlíně Šenkýřové, Michale Rettieghieri a Pavle Chaloupkové, které spolu se sestrami Marií Krejčovou a Josefínou Čelakovskou připravily nádhernou výzdobu, dětské hry a masopustní tvoření, včetně bohaté tomboly. Děti strávily odpoledne soutěžením o sladké odměny, tanečky a pohybovými hrami. Samy si z připraveného těsta vyrobily svůj masopustní preclík a ozdobily dle fantazie lněným nebo sezamovým semínkem, mákem či kmínem. Na závěr čekalo na děti losování tomboly, kdy každý koupený lístek skrýval dárek. Věříme, že se nám v Sokole Curych podaří z této akce udělat akci tradiční a my se příští rok opět potkáme s dětmi v maskách a skvělé atmosféře jako letos.

Josefína Čelakovský

jednatelka


Pravidelné cvičení dětí a mužů – TJ SOKOL Curych - Župní zprávy 2019-1

Naší tělocvičnou se řítí už povyrostlé děti. Využíváme bohatého výběru nářadí v tělocvičně a díky některým sokolům, kteří se rádi chopí iniciativy se vždy vymyslí zábavné cvičení. Děti milují různé skoky např. ze švédské bedny, houpání na provazech jako Tarzani. Mezitím ty nejmenší zkoušejí kruhy, tak jako na přiložené fotografii naše dvouapůlletá sokolka. Naše sokolská rodina se stále rozrůstá, jen za minulý rok nám přibylo 7 miminek a letos prozatím 1 miminko, ale víme, že se chystá i další... Naši dospělí sokolové se vždy nemohou dočkat pohybu při hraní florbalu (unihokeje), který následuje po dětském cvičení a tak svou energii částečně vybijí při úklidu těžkého nářadí, za což jsme s maminkami vděční.

Marta Madrova

náčelnice

 


Mikulášská besídka 1.12.2018 - Župní zprávy 2019-1

Podle staré lidové víry sestupuje v podvečer 5. prosince svatý Mikuláš z nebe na zem. Spolu s andělem a čertem obchází dům po domu - hodným dětem rozděluje pamlsky a ovoce, těm zlobivým uhlí a brambory. Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. Naši Mikulášskou nadílku jsme jako historicky první skupina uspořádáli v CzechIN Českém domě o něco dříve, a to 1. prosince 2018. Na příchod Mikuláše se těšilo celkem 39 dětí, které čekání vyplnily malováním obrázků pro Mikuláše, hrami a tvořením. Každý sokolíček si vyrobil svou vlastní vánoční ozdobu, kterou si doma mohl pověsit na stromeček a vyrobil vánoční přání třeba pro babičku či dědečka. Když se začalo pomalu stmívat, zavítal za dětmi Mikuláš i s andělem, ale neplánovaně dokonce i čert. Způsobil trošku rozruch, ale nakonec se ukázalo, že jde o čerta mimořádně hodného a děti se s ním i rády vyfotily. 5 Protože byla většina dětí opravdu hodná, obdržely bohatou nadílku naplněnou zdravými domácími keksy a sušeným ovocem, a pro zábavu - velké omalovánky se symboly tradičních českých Vánoc. Mezi dětmi se však našli i odvážní sokolíčci, kteří si nadílku obohatili bramborou přímo z čertovy ruky! Snad jim ta kuráž vydrží do příští nadílky!

Marie Krejčová a Josefína Čelakovský

cvičitelka a jednatelka 

 


Cvičební neděle Cvičení s dětmi- Župní zprávy 2018-3

Na letošní cvičební neděli se nás z TJ Sokol Curych vydalo 9 rodin s dětmi. Překvapilo nás věkové rozpětí

cvičenců, protože toto byla naše premiéra. Hned na úvod jsme se zahřáli ve společném pochodu. A po společné

pochodové zahřívačce jak těch nejmladších v doprovodu rodičů, tak i zkušených sokolů jsme se rozdělili na dvě

skupiny: 1) rodiče s dětmi, kteří zůstali v horní tělocvičně; 2) dospělé, kteří se přesunuli do tělocvičny v suterénu,

pořádně si protáhnout tělo za doprovodu paní Heleny Jarkovské.

Nás, rodiče s dětmi, provázela cvičitelka sestra Marie Krejčová. Ta nás nenechala vychladnout a hned na úvod jsme si zahráli s dětmi na honěnou. To bylo výskání! My rodiče jsme taktak popadali dech a tak nás Mája vysvobodila zábavnou rozcvičkou, kde jsme měli možnost si trochu odpočinout. Zato děti si mohly vyzkoušet svůj grif a úchop, kdy při protahování svalů využívali různé balónky. Také si mohly vyzkoušet hluboké dýchání při odfoukávání šátků.

Po rozcvičce ale začala ta pravá zábava. Sestra Marie s pomocí rodičů připravila veselou opičí dráhu, na které si děti posílily ruce a záda, ověřily svůj balanc a motoriku svého těla. Různé prolézačky, zdolávání překážek, lození po žebřinách, válení sudů, napodobování různých zvířátek, protahování páteře a trenovaní vzpřímeného sedu.

Děti se vydováděly a rodiče se také zdravě protáhli!

Pěkně nám vyhládlo a tak jsme se s chutí dali do skvělého občerstvení, které sestry z jednoty Baden připravily. Po

obědové pauze jsme si ještě užili spoustu legrace pod vedením sestry Jany Bachmann. Ta si pro děti připravila hry,

kdy se využívaly židle a děti za pomocí rodičů měly skvělé překážkové dráhy. Dokonce jsme si osvěžili říkanky a

některé děti se naučily hru, kterou jsme hrávali i my jako děti – Chodí pešek okolo.

Na obličejích dětí bylo vidět, že si cvičení s rodiči užívaly a nejen ony měly šťastný výraz ve tvářích, také rodiče si

krásně užili společný čas se svými dětmi.

Endorfiny nejen ze cvičení se dostavily !

Josefína Čelakovský

Sokol Curych


Halloween v naší jednotě - Župní zprávy 2018-3

V listopadu jsme uspořádali pro naše cvičenky a cvičence, malé i velké, „halloweenparty“.V přírodě se našla pěkná chatka, kde se topilo dřevem v krbu, pro děti bylo místo na hraní, malování a jiné atrakce. Pár našich aktivních sester a bratrů si dalo velkou práci s výzdobou jako jsou pavučiny, netopýři, balonky, dýně se svíčkami a jiné, různé „příšerky“. V jídle a pití byl dostatečný výběr a brzy byla místnost naplněna krásnými kostýmy. Všichni se dobře bavili a děti měly po setmění s naší cvičitelkou Májou a s rodiči průvod se svíčkami. Dobré dílo se podařilo.

Marta Mádrová

náčelnice


Cvičební neděle - Župní zprávy 2018-3

18. listopadu proběhla podzimní cvičební neděle v obou tělocvičnách školy Dohlenzelg Windisch.

Byla sokolská neděle v mnoha ohledech vyjímečná.

Již pozvánka prohlédla, díky Josefíně Čelakovsky ze Sokola Curych jsme měli pestrou hravou pozvánku pro děti.

Děti ze Sokola Curych se pod vedením Májy Krejčové zapojily do projektu ČOS „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky„. A bylo se na co dívat - jak se naši budoucí sokolíci poprali s ú-

koly na nářadích rozestavěných po celé horní tělocvičně.

Pozvánka pro dospělé s titulní fotografií cvičenek aerobiku z Tyršova domu přímo vybízela k následování. Cvičení Zdravá záda a Body fit vedla česká propagátorka a trenérka fitness, rytmické gymnastiky a aerobiku, Helena Jarkovská, která se v dnešní době věnuje zvláště zdravotnímu cvičení pro senio-

ry, je autorkou mnoha publikací, metodických příruček a kazet.

Nejprve jsme se naučili krátkou sestavu ranní probuzení, neboli pohybovou snídani. Následovaly cviky na zdravá

záda s odborným výkladem, proč cvičíme, na co musíme dávat pozor, čeho se vyvarovat a hlavně jak správně postupovat. Připomněli jsme si, že na zádech máme čtyři vrstvy svalů a i tu nejhlubší s nejkratšímu svaly je třeba stále posilovat, protahovat, prokrvovat. K intenzivnímu nácviku připěla i asistentka Zuzana Durasová, na které Helena Jarkovská názorně cviky ukazovala. Z předmluvy knihy Heleny Jarkovské Domácí cvičení, kterou jsme měli možnost si zakoupit, vybírám: „Naší povinností je zodpovědná péče o vlastní tělo gymnastickým cvičením nebo jiným druhem rekreačního sportu vytváříme ze svalů a vazů pevný, pružný svalový korzet ...stačí jen pravidelně se hýbat a zdravě stravovat...“. To máme na mysli a snažíme se naše těla podle našich možností udržovat v pohybu.

Bez jindy běžného reptání jsme se na žíněnkách snažili provádět nám známé i nové cviky v nejlepší kvalitě.

S námi, staršími cvičenci, cvičili s chutí a zájmem i mladí muži ze Sokola Curych.

Polední slavnostní společný nástup dětí a dospělých byl též vyjímečný, bylo nás celkem 50 dospělých a 13 dětí.

Největší překvapení nám připravila jednota Curych, která přišla v úžasném počtu 15 dospělých a 9 dětí, bylo jich

tolik, že museli nastoupit v dvojstupu.

Ohlédli jsme se za našim vystoupením na XVI. všesokolském sletě, aktivní účastníci dostali pamětní listy, bohužel

neštastnou shodou náhod dostane část účastníků pamětní listy na příští cvičební neděli.

 

Starosta Petr Chour a Jana Bachmann z jednoty Lucern nám poreferovali o udělení Čestného uznání a sokolské-

ho poděkování předsedou senátu parlamentu ČR a starostkou ČOS župě Švýcarské za věrné šíření sokolské myšlenky a dobrého jména České republiky v zahraničí. Součástí ocenění jsou grafické listy a pozlacený sletový odznak, odznak věnoval starosta náčelnici župy, Lídě Čarnecké.

Následovalo fotografování do kronik, na web, děti si odnesly malou odměnu a předlohu dopisu Ježíškovi a všichni

jsme se mohli po etapách vrhnout do předsálí na párky a legendární bramborový salát jednoty Baden. Po chvíli

nahradily tácky s bramborovým salátem podnosy plné zákusků.

Posilněni jsme se vrátili do tělocvičny a Jana Bachmann obratně použila židle s dospělými jako pomůcky pro hry

dětí a taky samozřejmě dospělých.

Druhá část cvičení s Helenou Jarkovskou se jmenovala Body Fit, pokračovali jsme v posilování s výkladem a

hlavně jsme ukončili cvičební neděli řádným protažením namáhaných svalů.

Velký dík patří jednotě Baden, Máji Krejčové, Josefíně Čelakovky a jejich pomocnicím a pomocníkům, Janě Bach-

mann.

Příští cvičební neděle se bude konat 17.3.2019 zase v tělocvičnách Windisch.

Snažíme se, abychom mohly pokračovat v dobře započatých Zdravých zádech s Helenou Jarkovskou.

Lída Čarnecká, 25.11.2018


TJ SOKOL ZÜRICH - Zpravodaj 10/2018

Sokol má v Curychu dlouholetou tradici. V poslední době ovšem zažívá velkou renesanci.

V září 2018 starosta Sokola jednoty Curych -  Václav Míka sestavil nový Výbor, pod jehož vedením by se měla naše jednota vrátit k sokolským tradicím s prvky nejnovějších trendů.

Díky neustálému sebevzdělávání Marie Krejčové máme sestavený koncept cvičení "Svět nekončí za vrátky" pro děti od věku 1 až 6 let. Děti se tak učí jisté disciplíně, probíhá klasický sokolský nástup a pozdravení. Na počátku se děti rozdělí do dvou skupin. Ti nejmenší se společně přivítají říkankami na žíněnkách a ti větší se hned žhavě vrhají do zahřátí, které probíhá ve formě honění s rodiči. Následně se děti vydýchají a protáhnou se rozcvičkou se šátky nebo míči, aby se připravily na překážkovou dráhu. Než ji část rodičů připraví, připomenou si děti české písničky v kruhu s pohybem, kdy se zapojuje druhá část rodičů, a s dětmi si užijí legraci. Při překážkové dráze si děti procvičí válení sudů, kotoul, slalom, hod na terč, přelézání laviček, prověří si zručnost při lezení po žebřinách, skoky z bedny a kopu do brány. K závěru se děti zklidní relaxační technikou. Po řádném uvolnění probíhá rozlučkový nástup a pro zájemce, kteří toho ještě neměli dost, následuje ještě půlhodinka volné zábavy. V té si děti mohou vyzkoušet nářadí, které tělocvična nabízí, nebo se hrají míčové hry. Každé z dětí má nově motivační sešit, ve kterém se zaznamenává dovednost provedeného cviku pomocí samolepek. Tato metoda vznikla v Sokolu ČR, kterou Marie Krejčová uvádí do praxe i u nás v Curychu.

Pro úplně nejmenší je tu navíc možnost dalšího cvičení, kde se schází maminky s miminky a děti kolem 2 let. Maminky mají prostor si popovídat a děti si zdokonalují své motorické dovednosti na různých speciálních pomůckách a při hrách a zpěvu.

Díky Josefíně Čelakovsky, která je naší novou vzdělavatelkou a jednatelkou, máme veškerou agendu zdigitalizovanou. Naši členové dostávají automaticky generované zprávy pro evidenci docházky na danou hodinu v elektronické podobě, díky nimž mohou naši cvičitelé lépe plánovat složení a strukturu hodiny.

Další naším krokem jsou nová loga, která nám připravili Tomáš Nekula s Šárkou McAdam. Loga budou ve dvojím provedení – pro jednotu jako takovou a pro naše nejmenší členy, Cvičení s dětmi.  V souvislosti s novým logem chystáme také reprezentační trika, která představíme v nejbližší době.

Nový Výbor chystá společenské akce, jako je blížící se Halloween nebo Mikulášská besídka.

V současné době máme přes 50 členů, jejichž počet se díky novým přírůstkům do rodin našich bratrů a sester neustále rozšiřuje.

Pavel Skála

náčelník


DEN DĚTÍ - Župní zprávy 2018-2

Tak jsem s mámou a tátou sbalil věci na piknik a vyrazili na oslavu. Oslava na naši počest – nás dětí. No, vyšlápli jsme pořádnej kopec v lese, kde už na mýtince čekal hlouček dětí, co znám z tělocvičny. Sešlo se nás 15, dospěláků skoro jednou tolik, a k tomu ještě 3 mimina. Sestra Mája s Josefínou nás všechny přivítaly a řekly, že se máme připravit na dobrodružnou Pirátskou stezku. Byly jsme rozřazeny do 3 skupinek podle věku. Tři, dva, jedna START! Utíkééj! slyším, jak mě máma povzbuzuje. Dobíhám k síti plné rybiček, jednu si musím vylovit. Kličkuju s ní mezi žraločíma ploutvema, je jak živá. Pak si ji hážu na záda a přelízám první překážku. Jééé! spadla mi. No nic, rybu nechávám rybou a běžím dál. Dělovou koulí se pokouším trefit všechny kuželky, hodit kruh z provazu na špalík, posbírat ztracená peříčka pirátova papouška. Museli jsme všichni prokázat, že známe zvuky a jména zvířat, barvy a rostliny, to se při toulkách světem na lodi hodí. A taky jsme zpívali písničku, ta je dobrá, když je člověku smutno, nebo když se bojí. Já se teda nebál, máma s tátou mi byli pořád v patách. Až teda když jsem musel přejít po nataženém provazu mezi stromy, to jsem se trochu bál. Na konci visely medaile, to byla nejlepší motivace než tam jít pro nic za nic. Ještě vstřelit do branky gól a hotovo. Jenže ouha, dospěláci se na nás smějou, jen ať se jdeme podívat za pařez. Jako by toho už dneska nebylo dost! Prodírám se davem, a co to nevidím… LOĎ!!! Panečku a jaká, pirátská! S ostatními piráty se na ní vrháme. Tolik věcí, co na ní lze zkoušet a prozkoumat. Adámek volá, že něco našel. Je to truhla s pokladem! Spravedlivě jsme si ho rozdělily a hrály si na lodi, dokud jsme ji úplně „nepotopily“. Rodiče si to taky určitě užili, oba večer únavou odpadli a já si v posteli promítal všechna dnešní prožitá dobrodružství.

Z deníčku malého sokolíčka

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se účastní našich setkání, ať už v tělocvičně nebo venku. Děkuji sestrám, které jsou mi často nápomocny: Anetce, Josefíně, Janě, Šárce a všem dalším, kteří věří, že investovat čas a energii do dětí má smysl. A zároveň vybídnout, kdyby někdo měl čas a chuť se na dalších akcích podílet, nebo i sám má nějakou vizi, ať se ozve. Obrovský dík patří sestře Martě Mádrové a bratru Václavu Mikovi, kteří nám fandí a učí nás, jak být dobrými Sokoly. Málem bych na to nejdůležitější zapomněla. Obrovské gratulace s přáním hodně zdraví, lásky a smíchu posíláme našim novorozeným sokolíčkům Jamesovi, Vikymu, Zorce, Terezce, Vítkovi a Matouškovi.

Cvičitelka Mája K. 

 


AKTIVITY V TĚLOCVIČNĚ - Župní zprávy 2018-1

Leden a únor byly pro naši jednotu slabé měsíce, dvakrát dlouhé prázdniny, velká zima (pro malé děti) a také se trochu renovovala naše tělocvična. Teď už zase všechno běží jako dříve, i když návštěvnost je trochu slabší. Asi díky několika miminkám, které budou, anebo jsou již na světě. Naše cvičitelka sestra Mája Krejčová přinesla zase nové cviky – jako staré, osvědčené gumy, navlečené na nohách dvou osob. Děti je rády podlézají a výška napnuté gumy se stále snižuje. Dospělí se samozřejmě zúčastní také. Smíchu je při tom dost, hlavně když podlézá místonáčelnice. Také jsme začali pomalu s rozcvičkou. Na přiložen fotografiích jsou vidět hry pro nejmenší.

 

Marta Mádrová

náčelnice


MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - Župní zprávy 2017-4

V sobotu 2. prosince uspořádaly sestry Sokola Curych Mája, Šárka, Karolína a Josefína mikulášskou besídku pro své malé cvičence. Už od posledních říjnových dní začalo plánování místa a tříhodinového mikulášského programu, který nakonec proběhl ve třech blocích. Vše vypuklo v 15 hodin a na mikulášskou nadílku se sešlo celkem 28 dětí ve věkovém rozmezí 4 měsíců až 6 let v doprovodu svých rodičů, někteří i prarodičů. Rodiče se také postarali o pohodovější atmosféru díky občerstvení, které s sebou donesli a jednota opět zajistila tekuté občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Po úvodním přivítání přišel na řadu blok se zábavným tvořícím programem. Malí sokolíci a sokolice si vyzkoušeli aktivity, každé úměrné svému věku a čekání na příchod Mikuláše vyplnili malováním a zdobením papírových perníčků, které lepili na perníkovou chaloupku z kartonu. S pomocí rodičů vytvářeli vánoční přání dle vlastní fantazie z připravených kartiček, ornamentů a nálepek. Mrňata, ale i větší děti si i tak trochu zacvičily a procvičily se v hodu míčkem na dvoumetrového sněhuláka s dírou v pupku. Ty nejmenší děti zaujal kartonový stromeček s kulatými otvory, kde si také procvičily prohazování předmětů do krabice upevněné pod stromečkem. Kdo si chtěl své dítko vyfotit v legrační masce, byl připraven Mikuláš nebo sněhulák. Před půl pátou se děti sešly v kruhu a v přítmí pomocí písničky Mik Miku Mikuláš, doprovázenou rolničkami, přivolaly Mikuláše. Mikuláš tentokrát nechal čerta doma a vzal si na pomoc dva anděly, kteří mu pomáhali číst listinu a probírat s dětmi jejich dobré a špatné skutky. Odměnu však dostali všichni, máme v jednotě hodné děti a tak andělové lovili ve svém velkém mikulášském pytli připravené balíčky, které byly naplněny dobrotami s přihlédnutím k věku dětí. Při loučení se ale andělové vytasili ještě s jedním dárečkem a děti si mohly vybrat svého anděla nebo čertíka na špejli. Po rozloučení s Mikulášem opět nechyběl pohyb a děti rozhýbaly svoje tělo na dětské diskotéce. S dětmi prostě šili všichni čerti a žádné nezůstalo v koutě. Okolo půl sedmé se sestry s dětmi rozloučily a samy si také odnášely velkou odměnu - rozzářené tváře a smích dětí je přece nejkrásnější odměna pro všechny!

Josefína Čelakovský

Sokol Curych 


LÉTO KONČÍ - Župní zprávy 2017-3

Léto končí Prázdniny budou pomalu u konce a nám se vrátí drobotina zpátky do tělocvičny. Nového není nic moc, akorát, že se nám rodí občas nová miminka a tak dostanou do vínku malé sokolské tričko. Dítě bude přivezeno do tělocvičny se představit a kočárek se zaparkuje v nářadˇovně. Na obrázku je jednoroční Valentín, který si vybral trénování v chůzi. Na druhém obrázku je malá skupina mužů s hokejkami (Floorball), kterou vlastně v Župních zprávách trochu opomíjíme. Někteří cvičenci si také rádi vyberou k cvičení kruhy, nebo i jiné nářadí. Já říkám: „Jen do toho!“

Marta Madrová

náčelnice


MAŠKARNÍ REJ - Župní zprávy 2017-2

Začátkem dubna jsme pořádali maškarní ples, resp. odpoledne, pro naše děti a jejich rodiče, neboť máme v Sokole celé rodiny. Nejdříve cvičí maminky s dětmi a po nich muži. Nikdy jsem nic neorganizovala, nikdy naše jednota maškarní ples neměla. Byla to náhlá myšlenka a byla přijata velmi positivně. Místnost jsme našli, maminky-sokolky slíbily, že napečou a jednota že se postará o pití. Vzala jsem si příklad z bádenského plesu, na kterém jsem ale nikdy nebyla. Když přišla hodina pravdy a já byla trochu nervozní, jak to dopadne, vřítilo se dovnitř několik masek malých i velkých a pořád dál a dál. To bylo překvapení! Bylo hezké počasí, svítilo sluníčko, takže se děti brzy vyřítily na trávník, židle se také daly některé ven, nastalo obdivování, fotografování a děti mohly také využít nedalekého hřiště. O jejich zábavu se postarala sestra Mája (jako vždycky) a pár „maskovaných“ rodičů. Nechybělo také „malování rukama (prsty) s jedlými“ barvami na velkých papírech. Dopadlo to tak, jak jsem si to představovala – všichni se pobavili.

Marta Mádrová

náčelnice


JEDNOTA CURYCH SE ROZRŮSTÁ - Župní zprávy 2017-1

Z naší jednoty máme stále větší radost. Máme výborné maminky (sokolky) a výborné šikovné dětičky, které mají přirozenou radost z pohybu. Stále přicházejí nové maminky se stále menšími dětmi. Nejmladší jsou Lukášek a Valentínek. Pěkně „capkají“ a když to nejde ve dvou, tak to jde po kolenou velice rychle. Máme tu celé rodiny a když maminka nemůže, přijde s dítětem tatínek. Láskyplně s ním Cvičení dospělých Cvičitelé ses. Bachmann a Stänz, br. Jordan, ses. Čarnecká a Chourová 5 Sokol St. Gallen Jednota Sokol St.Gallen, při trochu opožděném “novoročním setkání”. Jako každý rok setkáváme se v česko-švýcarské restauraci Schweizerhof v Rorschach. Tentokrát v rámci česko-slovenského večírku a tak bylo o zábavu i muziku postaráno. O půlnoci jsme se rozcházeli ve výborné náladě a nebyli jsme poslední. Toto posezení pořádají majitelé několikrát do roka a členové naší jednoty nikdy nechybí. Vlasta Štˇastna, Sokol St. Gallen cvičí, nebo skáče na trampolíně. To je smíchu! Specielní cvičení pro malé děti vede sestra Mája Krejčová. Zdokonaluje se kursem v Čechách pro tato cvičení. Pomáhá jí sestra Karolína Nováková, která v těchto dnech přivede na svět malinkou budoucí sokolku (článek je psán 6. února 2017). Už se těšíme a tak se rozrůstáme. Družstvo mužů přichází někdy dřív do cvičení a pomáhá nám uklidit žíněnky a nářadí. Jak je možné, že jsme o sobě tak dlouho nevěděli, když v okolí Curychu žije tolik českých a slovenských rodin? Já a Václav Mika máme často úsměv na tváři a také – hrdost!

Marta Mádrová

náčelnice


JEDNOTA CURYCH - Župní zprávy 2016-4

Již po druhé nás navštívilo štěstí. Bratr Mika mě jednoho dne sdělil, že k nám do Sokola přijde cvičit asi deset žen s dětmi. Více nevěděl. "Musíš přijít." Dělala jsem si plány, ale zbytečně. Když přišel náš cvičební čtvrtek, očekávali jsme je přede dveřmi naší tělocvičny. Najednou přikvačily maminky s kočárky a vesele se smály. Stáli jsme tu jako přikovaní. Kočárky byly zaparkovány, dětičky, spíš batolata, neseny do tělocvičny. Maminky je svlékly a dětičky capaly rychle přes celou tělocvičnu. Honem jsme rozházeli menší balony a hned nastal rej. Maminky byly velice šikovné, hned se vyndalo nářadí (švédská bedna, lavičky, žíněnky, obruče a trampolíny). Ty jeden a půl až tříleté děti byly velice šikovné, samozřejmě každé s maminkou. My dva jsme spíš přihlíželi, aby se nic nestalo a odpovídali na otázky. Byly vyplňovány přihlášky na členství a fotilo se ostošest. Byl to velká legrace, všem se v tělocvičně líbilo a všichni se těší na další čtvrtek. 

Marta Mádrová

náčelnice