Prezidentské volby ČR 2023 - volba ze zahraničí

V lednu 2023 se bude konat volba prezidenta České republiky.  Jak volit ze zahraničí?

Schedule

Volební lístky

 

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu místa trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

 

 

Voličský průkaz

 

Možnost hlasování na voličský průkaz v prezidentských volbách 2023 mohou opět využít všichni, kdo plánují volit mimo trvalé bydliště. Žádost o voličský průkaz se týká obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusí žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chce hlasovat pouze ve druhém kole, jsou příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně, osobně nebo elektronicky:

 

  • Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek 6. ledna v 16:00 hodin.
  • Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu do 16:00.
  • Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou. Přečtěte si, jak založit datovou schránku.

 

Žádat o voličský průkaz může kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště.

 

Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, využít lze například síť Czech pointů.

 

 

 


Velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku

 

Ambassade de la République Tcheque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg), 3000 Bern 31
P.O.Box 537
Telefon: +41 313 504 070, konzulární úsek +41 313 504 091,92
Fax: +41 313 504 098, konzulární úsek +41 313 504 097
Nouzová linka: +41 796 413 300
Email: bern@embassy.mzv.cz

Švýcarsko - Honorární konzulát Curych

Freigutstrasse 27, 8002 Zürich

 

Telefon +41 445 152 042
E-mail zurich@honorary.mzv.cz

 

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.